Wybierz region

Wybierz miasto

  Gmina Tczew. Zasłużony dla mieszkańców

  Autor: Anna Adamczyk

  2006-08-28, Aktualizacja: 2006-08-27 16:47 źródło: Naszemiasto.pl

  Radni gminy Tczew pośmiertnie przyznali Bogumiłowi Szrederowi medal "Za zasługi dla gminy Tczew". Uhonorowany aktywnie działał przez wiele lat na rzecz poprawy życia mieszkańców gminy, był m.in. posłem i radnym gminnym.

  Radni gminy Tczew pośmiertnie przyznali Bogumiłowi Szrederowi medal "Za zasługi dla gminy Tczew". Uhonorowany aktywnie działał przez wiele lat na rzecz poprawy życia mieszkańców gminy, był m.in. posłem i radnym gminnym.


  Bogumił Szreder urodził się 31 lipca 1956 roku w Knybawie. Tam od trzech pokoleń rodzina Szrederów mieszka i prowadzi gospodarstwo rolne.
  - Działalność Bogumiła Szredera charakteryzowała się wielokierunkowością - uzasadniał podczas obrad sesyjnych Krzysztof Jonaczyk, przewodniczący Rady Gminy Tczew. - Zaczynał jako działacz młodzieżowy. Czynnie odradzał Związek Młodzieży Wiejskiej. Aktywność i bardzo duże zaangażowanie oraz stanowcza postawa spowodowały, że został wybrany w 1983 roku przewodniczącym zarządu wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej w Gdańsku, później wiceprzewodniczącym Zarządu Krajowego ZMW.
  W 1980 roku wstąpił do partii chłopskiej (dawniej ZSL). W pracy politycznej przyświecały mu cele, o które zabiegał pełniąc różne funkcje polityczne i społeczne. - Nadrzędnymi celami, którymi ukierunkował swe dążenia były chrześcijański system wartości, rodzina, przywiązanie do ziemi, kontynuowanie rozwoju wsi, oświata i kultura oraz kształcenie młodzieży, samorządność i demokracja - kontynuował Krzysztof Jonaczyk.
  Dzięki zaufaniu wyborców pełnił funkcje posła na Sejm RP dwóch kadencji. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w podkomisji ds. młodzieży.
  Działał w Gminnym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, gdzie pracował w prezydium rady. Był przewodniczącym Rady Sołeckiej w Bałdowie, radnym przez kilka kadencji. Zasiadając w Radzie Gminy Tczew z zaangażowaniem działał w wielu komisjach rady. Swoje obowiązki zawsze starał się wypełniać solidnie. Za swoją działalność społeczną i polityczną otrzymał wiele odznaczeń państwowych. Bogumił Szreder zmarł 7 października 2003 roku.  Sonda

  Czy chcesz utworzenia województwa Środkowopomorskiego?

  • NIE (60%)
  • TAK (28%)
  • NIE OBCHODZI MNIE TO (12%)