Centrum Konserwacji Wraków Statków Oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Tczew, ul. Paderewskiego 24

Oddział, zaprojektowany zgodnie z zasadą otwartości, łączy funkcje ekspozycyjne i edukacyjne z nowoczesną pracownią konserwatorską. W rozległej przestrzeni Magazynu Studyjnego, pozwalającej na wyeksponowanie obiektów wielkogabarytowych, prezentowane są m. in. fragmenty wraków statków odkrytych na dnie Bałtyku, pradawne łodzie z terenów Polski oraz kolekcja egzotycznych jednostek z różnych stron świata. Wśród zbiorów znajdują się również jachty legend polskiego żeglarstwa: „Dal” Andrzeja Bohomolca i „Opty” Leonida Teligi. Z kolei nowoczesna pracownia konserwatorska, wyposażona w zaawansowaną aparaturę, pozwala z jednej strony na prowadzenie szerokiego zakresu prac mających na celu ochronę zabytków, z drugiej zaś umożliwia zwiedzającym obserwowanie kolejnych etapów procesu konserwacji.

Uwaga! Podane godziny otwarcia obowiązują w okresie letnim. Więcej informacji na stronie Muzeum.