Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy

Warszawa, ul. Chocimska 24

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB to najstarsza instytucja zdrowia publicznego w Polsce. Działa od 21 listopada 1918 roku.
NIZP PZH - PIB:

  • monitoruje sytuację zdrowotną i ocenia potrzeby zdrowotne ludności w Polsce,
  • monitoruje i ocenia biologiczne, chemiczne i fizyczne czynniki ryzyka dla zdrowia człowieka (bezpieczeństwo żywności i wody),
  • zabezpiecza ludność przed chorobami zakaźnymi i działa w zakresie prewencji chorób przewlekłych,
  • prowadzi analizy ekonomiczne i systemowe w ochronie zdrowia,
  • prowadzi działalność ekspercką na potrzeby instytucji państwowych, Komisji Europejskiej oraz podmiotów gospodarczych.

podobne firmy