Szczepimy Gminę Subkowy

Materiał informacyjny Gminy Subkowy

Mieszkańcy Gminy Subkowy zaszczepić się mogą w
Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Hipokrates”

ul. Józefa Wybickiego 17,
83-120 Subkowy,
tel. (58) 5368-520

Dodaj ogłoszenie