Wójt Gminy Tczew informuje

Materiał informacyjny Gminy Tczew

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1990 ze zmianami)

Wójt Gminy Tczew informuje,
że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, przy ul. Lecha 12, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Dodaj ogłoszenie