Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym

Materiał informacyjny Gminy Miejskiej Tczew

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, KW nr GD1T/00033744/2, w celu prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego.

Przeznaczenie: prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego.

Wadium musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 11.06.2021 r. (włącznie).

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie , Pl. Piłsudskiego 1, II piętro,
  • zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.tczew.pl, zakładka Nieruchomości /Dzierżawa oraz zakładka Przetargi.

Przetarg odbędzie się 17.06.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 (sala nr 20, I piętro).

Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew ( tel. 58-77-59-366, 58-77-59-436).

Dodaj ogłoszenie